تبلیغات
صلح آوران - در مورد زلزله بیشتر بدانیم
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

در مورد زلزله بیشتر بدانیم

دوشنبه 10 خرداد 1389 03:27 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری

مسومیت:

مواد سمی در مسافر

زلزله لغتی است كه بسیاری از مردم را به هراس میافكند. برای بعضی دیگر عنوان مطلبی مورد بحث است. براساس تحقیقات دانشمندان و سوابق تاریخی، زمین شناسان و زلزله شناسان اینك به ما میگویند بسیاری از نقاط در سراسر دنیا در معرض خطر یك زمین لرزه زیانبار هستند. امكان پیشگیری از زلزله وجود ندارد. اما به هر حال شما قادرید شانس سلامتی و بقای خود را به وسیله آگاهی و آمادگی بالا ببرید. اگر كسی به درستی آماده نباشد زلزله بعدی ممكن است لطمههای افزونتری به بار آورد.

    زمین لرزه تكان خوردن قشر زمین است. این تكان یا در نتیجه انفجار در اعماق زمین است (انفجاری) یا در نتیجه فعالیت آتشفشانها و یا بالاخره در اثر لغزش لایههای مختلف زمین روی یكدیگر در طول گسلها، ایجاد میشود.

سرگیجه و تهوع :

   تعداد زلزلههایی كه سالانه رخ میدهند به یك میلیون میرسد اما از این میان فقط معدودی از آنها اثرات مخرب وسیعی بر جای میگذارند. بعضی اوقات انرژی آزاد شده در زلزلههای بزرگ برابر است با انرژی حاصل از انفجار 180 میلیون پوند T.N.T است به عبارت دیگر قدرت تخریبی این زمین لرزهها 10000 برابر قدرت نخستین بمب اتمی است كه ایالات متحده در  جنگ جهانی دوم در ژاپن منفجر كرد.

    در جهان چند منطقه بزرگی وجود دارند كه دستخوش زلزلههای فراوان هستند و آنها را كمربند زلزله میخوانند. عمدهترین آنها كمربند اقیانوس كبیر (آرام) است كه آمریكای جنوبی و شمالی ژاپن، فیلیپین، زلاندنو را شامل میشود.

   كمربند دوم از حوالی آلپ در اروپا آغاز میشود و پس از گذشتن از یونان، ایتالیا، تركیه، ایران، افغانستان، پاكستان به جنوب شرقی آسیا میرسد و در آخر به كمربند اقیانوس كبیر متصل میگردد.

    از لحاظ زمین شناسی، دو صفحه آسیا از شمال و عربستان از جنوب به صفحه ایران فشار وارد میكنند. این فشار به حدی است كه به گفته كارشناسان‌، دیگر نمیتوان به آن صفحه ایران اطلاق كرد. ایران از نظر زمینشناسی صفحهای خرد شده است كه شكستگیهای فراوانی به شكل گسلهای كوچك و بزرگ روی آن ایجاد شده است و به همین دلیل در وضعیت بسیار ناپایداری به سر میبرد. از سوی دیگر كانون زلزله در ایران در عمق كمی از سطح زمین قرار دارد و انرژی قابل ملاحظهای به سطح زمین میرسد و در بسیاری از نواحی مدت زمان بین زلزلهها یا دوره بازگشت آنها طولانی است و لذا زلزلههای بسیار شدید رخ میدهد.

 محل وقوع زلزله

نمیتوان قاطعانه اظهار داشت كه زلزله چه زمانی رخ میدهد. ولی میتوان گفت كه احتمالاً در كجا رخ خواهد داد. چون زلزله اصولاً در مناطق معینی از جهان كه پلاتهای زمین با یكدیگر برخورد میكنند، رخ میدهد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -