تبلیغات
صلح آوران - پس از وقوع زلزله چه باید كرد؛
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

پس از وقوع زلزله چه باید كرد؛

دوشنبه 10 خرداد 1389 04:06 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری


الف اگر در داخل ساختمان هستید:

1.    آرامش خود را حفظ و دیگران را نیز به آرامش دعوت كنید.

2.    به وجود شما در مراحل اولیه كمكرسانی بسیار نیاز است ابتدا خود و خانواده را حفظ نموده و سپس به كمك مصدومان بشتابید.

3.  متوجه پس لرزهها باشید، با دقت حركت كنید، نهایت احتیاط را هنگام ورود به ساختمانهای آسیبدیده را رعایت كنید زیرا پس لرزهها میتواند آن را فرو ریزد.

4.    به مراقبت از تداركات اضطراری خود در برابر ریزش آوارها ادامه دهید.

5.    خود را به همسایگان نشان دهید تا از سلامت شما آگاه شوند.

6.     در صورت وجود آسانسور در آپارتمانها همچنان از آن استفاده نكنید.

7.    آتش بوجود آمده را به كمك آب، وسایل اطفاء حریق سریعاً خاموش كنید.

8.    حداقل یك پنجره را باز  كنید تا در تله گیر نیافتند.

9.    از وجود جریان آب در لولهها اطمینان یابید اگر ممكن است مقداری آب برای نوشیدن جمعآوری كنید، وان حمام را پر كنید.

10.     از رفتن بر روی آوار و یا انتقال وسایل (ابزار، ماشینآلات و ...) بر روی آوار اكیداً جلوگیری نمایید.

11.     ٍِبه كمك مجروحان بشتابید، كمكهای اولیه را به كار ببندید.

12.   به كمك كسانی كه در وسایل یا آوار، گیركرده و یا گم شدهاند بروید، نیروهای امدادی را خبر كنید و به مقامات مسئول افراد گمشده را تحویل دهید. (در هنگام امدادرسانی از كشیدن افراد در حالی كه به جایی گیر كرده یا زیر بار قرار دارند یا حمل غیراصولی آنهایی كه از ناحیه ستون مهرهها صدمه دیدهاند بایستی خودداری شود.)

13.     برای دریافت آخرین اطلاعات به رادیو گوش دهید.

14

.   امنیت محیط، گاز، آب و ... را كنترل كنید، به دنبال خطوط انتقال نیروی برق كه به زمین افتاده است بگردید و از دست زدن به آن خودداری نموده و با علامتگذاری دیگران را از خطر آن آگاه سازید.

15.   خسارات ساختمان خود را ارزیای نموده و از میزان امنیت آن در جریان پس لرزههای بعدی مطمئن شوید. (شیر آب را كنترل كنید، اگر آب جریان داشت مقداری برای خوردن ذخیره كنید و ظرفهای وجود و وان حمام را پر كنید، دقت كنید آب آلوده نباشد).

16.     هر آنچه بر زمین ریخته و ایجاد خطر مینماید را جخع و پاك نمایید.

17.     رادیو را روشن كنید و به دستورات صادره از سوی مقامات مسئول گوش فرادهید.

18.   در حین لرزش، سقوط تكههای سنگین مصالح ساختمانی در اطراف ساختمان یك خطر عادی است بهتر است در محلی كه هستید نقطه امنی را جستجو كنید و همان محل باشید تا زلزله پایان یابد و آنگاه محل را ترك كنید.

19.   ممكن است بلافاصله بعد از اولین تكانها، با فاصله چند ثانیه یا چند دقیقه تكانهای دیگری هم رخ دهد. بلافاصله پس از اولین تكان، همه چیز را تمام شده تلقی نكنید.

20.     درمناطقی كه شیشهها شكسته شده است و در محل آوار ساختمان كفش بپوشید.

21.     برای پیدا كردن مكانهای نشت گاز و نقاطی كه در معرض خطر آتشسوزی هستند حتیالامكان از چراغ قوه استاده كنید.

22.   در ساعتهای اولیه بعد از سانحه، از غذاهای كنسروی استفاده، و از روشن كردن وسایل پخت و پز غذاخودداری كنید. در صورت ضرورت به كارگیری این وسایل سعی كنید از اجاق پیك نیك و یا منقل ذغالی در خارج از خانه استفاده كنید.

23.     درب كمدها و قفسهها را در مواقع ضروری، با احتیاط بازكنید و مواظب سقوط اشیاء باشید.

24.     از شایعه راكنی جدا پرهیز كنید.

25.   دریافتن مجروحین همكاری كنید. به خصوص مواظب اشخاصی باشید كه نمیتوانند صدای شما را بشنوند و یا این كه بدون كمك دیگران حركت كنند. (كودكان، معلولان، سالخوردگان و مصدومان) به آنها دلداری دهید.

26.   مصدومین خانواده خود و همسایگان را بازرسی كنید، افرادی را كه آسیب شدید دیدهاند حركت ندهید، مگر آنكه در خطر فوری تحمل جراحات شدیدی باشند.

27.   كلیه وسایل برقی، گازی، لولههای آب، خطوط برق و ... را بازدید كنید. چنانچه نشت گاز وجود دارد شیر اصلی گاز را ببندید و جریان برق را قطع كنید. در صورت احساس بوی، از زدن كلیدهای برق و با روشن كردن وسایل برقی و گازی اكیدا خودداری نمایید. زیرا ممكن است تولید جرقه كند و گاز ناشی از لولههای شكسته شده را مشتعل سازد. از كشیدن سیگار خودداری نمایید و از شمع، كبریت، فندك یا دستگاههای با شعله باز استفاده نكنید.

28.   ساختمان خود را از جهت احتمال وقوع آتشسوزی بازبینی نمایید. برای مثال ممكن است در اثر تكانهای زلزله، بخاری نفتی یا برقی بر روی پتو یا دیگر وسایل قابل اشتغال افتاده باشد.

29.     لولههای آب را نیز بررسی كنید، اگر شكسته شدهاند شیر اصلی آب را ببندید.

30.      در صورتی كه آب قطع شده باشد، آب مورد لزوم را میتوان از آبگرمكن، منبع سیفون آب توالت، قطع یخ آب شده و قوطیهای كنسرو بدست آورد.

31.      قبل از زدن سیفون توالت مطمئن شوید كه لولههای فاضلاب آب سالم باشند.

32.     كابلهای برق و یا اشیاء در تماس با سیمهای افتاده را لمس نكنید.

33.     مكانی كه دارو یا مواد شیمیایی و سایر مواد خطرنانك (مانند اسیدهای زمینشوی و مواد ضدعفونی كننده) ریخته شده را بیدرنگ تمیز كنید.

34.   مواد غذایی یا آشامیدنی كه در ظروف روباز نزدیك شیشههای خرد شده قرار دارند را مصرف نكنید. در صورت كه خطر خرد شیشه وجود داشته باشد میتوان مایعات را با استفاده از یك دستمال یا لباس تمیز صاف نمود.

35.     چنانچه جریان برق قطع نشده باشد برنامه غذایی را طوری ترتیب دهید تا موادی را كه فاسد میشوند زودتر از یخچال بیرون آورید و مصرف كنید.

36.     برای آشپزیهای اضطراری از منقلهای ذغالی استفاده كنید.

37.     از تلفن خود مگر در موارد بسیار اضطراری استفاده نكنید.

38.     در قفسه و گنجهها را با دفت باز كنید و مراقب اشیایی كه ممكن است از طبقات آنها بیافتند باشید.

39.     برای تماشای مناظر بیرون نروید به ویژه در نواحی ساحلی كه احتمال اصابت امواج زلزلهای دریا وجود دارد.

40.   خود را برای تكانهای بعدی كه پس لرزه خوانده میشوند آماده كنید. گرچه معمولاً بیشتر آنها از لرزه اصلی خفیفترند، لیكن برخی از آنها ممكن است به اندازهای شدید باشند كه خسارات اضافی دیگری را سبب شوند.

41.     به درخواستهای كمك مأموریت انتظامی، آتشنشانی، هلالاحمر، سازمانهای خیریه و سایر سازمانها پاسخ مثبت دهید.

42.   از رفتن به مناطق آسیب دیده و تخریب شده اجتناب كنید مگر آنكه از شما درخواست كمك شده باشد با مسئولین امدادرسانی همكاری صمیمانهای داشته باشید.

43.     جریان نفت یا گازوئیل حرارتی خانه را قطع كنید.

44.     اگر پس از قطع گاز، متوجه نشت گاز شدید، خانه را ترك كنید.

45.     حیوانات خانگی (سگ و گربه و گاو ...) را آزاد كنید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -