تبلیغات
صلح آوران - شیعه چگونه به وجود آمده است؟
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

شیعه چگونه به وجود آمده است؟

دوشنبه 10 خرداد 1389 03:04 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری

شیعه به هنگام و  هم زمان رحلت رسول اکرم (ص) تولد یافت و شیـــــعیان بلا فاصله موجودیت و شخصیت  خود را د ر میان مسلمانان به آزمایش بگذارد. هدف "شیعه"  از  همان لحظه ی نخست در انکار و اعتراض  بر تصمیم و تحمیل سقیفه در خنثی کردن طرح خلافت امام و برای نشاندن دیگری مجسم و نمایان گردید. از همان سالهای  نخست ظهور اسلام دو گروه با دو هدف متفاوت در داخل امت نو  ظهوری که رسول اکرم(ص) آن را بنیان نهاد با هم و در کنار هم می زیستند و در حقیقت همین دو گروه بودند که مسلمانان زمان رسول خدا را تشکیل می دادند.


اختلاف هدف میان این دودسته بعد از رحلت رسول خدا (ص) بلا فاصله دو گروه متضاد و متخاصم را با برداشتها و ایده های متفاوت ساخت ودر این رهگذر  امت اسلامی به دو جناح تقسیم گردید: جناحی که برای آنها گویای زمامداری و حکومت مقتدر شده بود و توانستند اکثریت مسلمانان را و جناحی که  محکوم واقع گردید و مثل اینکه مقدر شده بود ! همچون "اقلیت مبارزی" در داخل اکثریت و موجودیت خود  را به آزمایش گذارد و همین گروه واقلیت معترض و مبارز "شیعه" بود.

عقیده ی مختلف و متفاوت دو گروهی که در زمان حیات پیامبر (ص) امت اسلامی را تشکیل می دادند عبارت بوداز:

1)عقیده ای که تعبد به دین را ملاک قرار داده پیروی و  تسلیم مطلق از نص دینی را در همه ی شئون زندگی معتبر می دانست .

2)عقیده ای که تعبد به دین را تنها در محدوده ی ویژه ای از عبادات و پاره ای از مسائل غیبی معتبر دانسته و در غیر این دو مورد اجتهاد  و مصلحت را بر نص مقدم داشته تغییر و  یا تعدیل برخی از مسائل مذهب را ( به جزء در عبادات و مسائل غیبی ) در سایر شئون زندگی بر اساس مصالح و مقتضیات جایز می شمرد و علی رغم این که  "صحابه" با این وصف که طلیعه ی گروندگان و مومنان هستند درخشانترین و بارورترین" بذری" بودند برای سرسبز شدن رسالت و حتی تاریخ بشر نمی تواند " گروه معتقدی" پرهیزکارتر و پاکتر و نجیب تر از صحابه ی رسول خدا(ص) نشان دهد....

لکن با وجود این می بینیم  که آنها حتی در زمان حیات نبی اکرم (ص) دارای نظر و میل گسترده ای بودند به مقد م داشتن اجتهاد د ر زمینه ی مصالح و شرایط بر نص دینی و د رمقابل نظر و عقیده ی  دیگری وجود داشت که همه ی جوانب و ابعاد دین را پذیرفته بود و به حکومت همه جانبه ی آن در کلیه ی شئون حیات ایمان داشت .دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -