تبلیغات
صلح آوران - اقدامات هنگام زلزله
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

اقدامات هنگام زلزله

دوشنبه 10 خرداد 1389 04:02 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری

1.         با خونسردی و اندیشه اقدامات لازم را آغاز نمایید و دیگران را به آرامش دعوت كنید.

2.     اگر در ساختمانهای بلند هستید به محل امن در داخل آپارتمان پناه ببرید (معمولا در ساختمانهای بلند شرایط ایمنیسازی در مقابل زلزله رعایت میگردد)

3.     اگر در ساختمانهای یك یا دو طبقه هستید سعی كنید خود و دیگران با سرعت از ساختمان خارج شده و به فضای باز بروید (اگر نمیتوانید به محل امنی درخانه پناه ببرید)

4.         موقع خروج از ساختمان روی سر خود را با دست و یا جسمی مانند تخته بپوشایند.

5.         جریان آب و برق و گاز را در اولین فرصت قطع كنید.

6.         اجاق و هر گونه آتش را خاموش كنید.

7.         اگر در شب زلزله روی داد، برای روشنایی از كبریت و یا شمع استفاده نكنید. (از چراغ قوهای كه قبلا آماده كردهاید استفاده كنید)

8.         حریق احتمالی را در اسرع وقت خاموش نموده و از توسعه آن جلوگیری كنید.

9.         از هل دادن و دویدن به هر طرف خودداری نمایید.

10.     اگر در آزمایشگاهها و مكانهای مشابه هستید تا حد امكان از مواد شیمیایی دور شوید.

11.      در صورتی كه روی ویلچر قرار دارید، همان جا بمانید و آن را قفل كنید.

12.     به خاطر داشته باشید كه خاتمه زلزله رفع كامل خطر نمیباشد، بایستی برای پس لرزهها آمادگی داشته باشید.

13.   اگر در منزل، مدرسه، اداره و ... هستید سعی كنید به زیر یك میز یا نیمكت پناه ببرید. باید خود را از اشیایی كه به زمین سقوط میكنند در امان نگه دارید. به همین دلیل باید از هر گونه حركت سریع به خارج پرهیز كنید. در بیرون ساختمانها ریزش شیشههای خرد شده بسیار خطرناك است.


.   آتش میتواند در زمانی كوتاه توسعه یابد، بخصوص در شهرهایی كه چوب در ساختمانها به مقدار زیاد به كار رفته است (مواظف آتش آبگرمكن، اجاق، روشنایی گازسوز و ... باشید)

15.     حداقل یك درب یا پنجره بزرگ را باز كینید تا در تله‎‎گیر نیافتید، از آسانسور استفاده نكنید. (قطع برق باعث از كار افتادن آسانسور میشود)

16.     وان حمام را پر از آب كنید (اگر ممكن است در طرف بزرگ دیگر آب جمعآوری كنید.)

17.   اگر به هنگام زلزله در بیرون ساختمان هستید، اولین كاری كه باید انجام دهید این است كه سر خود را درمقابل اشیاء درحال سقوط محافظت كنید (برای این منظور از كتاب، كیفدستی یا امثال آن میتوانید استفاده نمایید)

18.     از ساختمانها و كابلهای برق دوری كنید.

19.     از پلهها بالا و پایین نروید تا لرزشها پایان پذیرد، نردهها را محكم بگیرید و بنشینید.

20.     از عبور در كوچههای تنگ و باریك خودداری كنید و در طول ساختمانها نیز ندوید.

21.     از ایستادن در ساحل رودخانهها (بخاطر امواج) و كناركوهها (به خاطر ریزش سنگ) با لبه صخرهها پرهیز كنید (زیرا خطر ریزش زیاد میباشد).

22.     اگر درون قطار نشستهاید در جای خود بدور از شیشههای بزرگ نشسته، سر ود را محافظت نموده و از تردد بیمورد در راهروها خودداری نمایید.

23.     از آسانسور استفاده نكنید و از اشیای بلند و سنگین و حفاظت نشده، فاصله بگیرید.

24.     برای دریافت آخرین اطلاعات و راهنماییهای لازم به رادیو گوش دهید.

25.     از تلفن جز در موارد ضروری استفاده نكنید. خطوط تلفن باید برای تماسهای ضروری آزاد باشد. تا اتمام كامل زلزله در جای خود بمانید.

26.     یك كپسول آتشنشانی مناسب در منزل داشته باشید و در مورد نحوه استفاده از آن، آموزش ببینید و حتیالامكان آن را در آشپزخانه قرار دهید.

27.     از دیوارههای سنگكاری شده، بخاری دیواری و شیشههای بزرگ فاصله بگیرید.

28.     مراقبت خیابانهای دارای شكستگی، شكافهای زمین، آتشسوزی و تركیدگی لولههای آب باشید، تا هنگام گریز از خدمات صدمه نبینید.

29.     اگر در آشپزخانه هستید از یخچال، چراغكار، ماشین لباسشویی و قفسههای بالای سرتان فاصله بگیرید.

30.     چنانچه در درون ساختمانی هستید مواظف افتادن آجرها، لوسترها، قفسههای كتاب و سایر وسایلی كه ممكن است بلغزند و یا واژگون شوند باشید.

31.   از پنجرهها و آینهها فاصله بگیرید. در صورت احساس خطر به زیر میز، تختخواب، میان چهارچوبهای محكم در و یا گوشهای دور از پنجرهها پناه ببرید، به دیگران توصیه نمایید از شما پیروی كنند.

32.     معمولا بهتر سات كه به طرف ساختمان ندوید (امكان وجود شكستگی در ساختمان و ریزش آن وجود دارد).

33.     به طرف راههای خروجی هجوم نبرید زیرا ممكن است پلكانها شكسته و یامسدود شده باشند.

34.   اگر در فروشگاه، سینما یا ساختمانهای پر ازدحام هستید، از هجوم به سمت درهای خروجی خودداری نمایید. سعی كنید از ویترینها، قفسهها و سایر اشیای سنگین فاصله بگیرید.

35.   اگر در یك سالن اجتماعات، سینما و یا زمین ورزشی هستید در جای خود بمانید و با دستهایتان از سر خود محافظت كنید. قبل از اتمام لرزهها سعی نكنید از آن محل خارج شوید.

36.     در منزل مكانی را برگزینید كه در صورت فروریختن ساختمان بتوانید در آنجا پناه بگیرید.

37.     پیاده محل خود را ترك كنید.

38.     به طرف خیابانها ندوید، در صورت امكان خود را به فضایی باز و دور از تمامی خطرات مثل پارك برسانید.

39.   چنانچه خارج از ساختمان هستید از نزدیك شدن به ساختمانهای بلند، دیوارها، تیرهای چراغ برق یا سیمهای برق، در ساختمان و دیگر اشیایی كه ممكن است فرو بریزد اجتناب كنید.

40.     هنگام وقوع زلزله سعی نكنید از اشیاء گرانقیمت و شخصی خود محافظت كنید، بیشتر به فكر نجات جان خود باشید.

41.     اگر در راهرو هستید به دیوار چسیده درجایی از راهرو خود را پناه دهید.

42.     اگر به هنگام زلزله درون یك اتومبیل قرار داشته باشید، به محل امن هدایت نمایید.

43.   ممكن است ریزش زمین اتومبیل شما را به یك جهت هدایت كند. به نظرتان میرسد كه لاستیكهای اتومبیل صاف بوده و بر سطح جاده استوارنباشد.

44.   تدریجا و آهسته اتومبیل را به سمت راست جاده هدایت كنید تا سمت چپ خیابان برای عبور خودروهای امدادی باز باشد، در مكان امن یا فضایی باز توقف نمایید. موتور اتومبیل را خاموش كنید ولی كلید را از جایش بیرون نیاورید، در داخل اتومبیل مانده و به رادیو گوش دهید.

45.     اگر توقف در كنار  كوه میباشد مواظب ریزش سنگها باشید.

46.     برای دریافت آخرین اطلاعات به رادیو گوش كنید و به دستورالعملهای اعلام شده توجه كنید.

47.     جعبه لوازم اولیه خود را به همراه داشته باشید.

48.     از پلهای عابر پیاده و پلهای هوای ماشینرو دور شوید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -