تبلیغات
صلح آوران - اقدامات قبل از وقوع زلزله
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

اقدامات قبل از وقوع زلزله

دوشنبه 10 خرداد 1389 03:59 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری


1.       اجرای دستورالعملهای نحوه قطع جریان آب، برق، گاز و سایر امكانات خدماتی در منزل:

الف) گاز: معمولاً شیر اصلی گاز، روی لوله ورود و پس از كنتور نصب میشود و دسته آن به رنگ قرمز یا نارنجی است. در صورتی كه از گاز شهری استفاده میكنید چگونگی باز و بسته كردن شیرهای آن (شیر اصلی كنتور، اجاق گاز، آبگرمكن، بخاری دیواری، شومینه، چراغهای دیواریگازی و ...) را یاد گرفته و به دیگر اعضای بالغ خانواده آموزش دهید. آموزش دهید. فراموش نكنید كه در زمان وقوع زلزله تا وقتی كه از نشست گاز مطمئن نشدید احتیاجی به بستن آنها نیست.

ب) برق : در صورتی كه در مجتمعهای آپارتمانی زندگی میكنید؛ محل فیوز برق خانه خود را به نام خود مشخص كنید.

ج) آب: شیر فلكه اصلی ورود آب به منزل جنب كنتور قرار دارد.

2.      مكانی را انتخاب كنید كه همه اعضای خانواده، بعد از وقوع زمین لرزه در آنجا جمع شوند.

3.      یك یا چند نقطه امن را در هر اتاق انتخاب كنید تا در مواقع ضروری بتوانید به آن نقاط پناه ببرید.

4.      نقاط امن محل كار و سكونت خود را در روی نقشهای مشخص كنید و آن را در اختیار نزدیكان خود قرار دهید.

5.      تمرینای دورهای نجات از خطر زمین لرزه را كه در مدارس و از طریق رسانهها آموزش داده میشود، انجام دهید و این برنامه را هر چند وقت یك بار تكرار كنید.

6.       دوره كمكهای اولیه به ویژه آموزش احیای قلبی و ریوی را از طریق هلالاحمر شهر خود و یا سایر مراجع مربوطه، بیاموزید.

7.      از استحكام و مقاومت ساختمانهای قدیمی در برابر زمین لرزه مطمئن شوید.

8.      در ساختن بناهای جدید، اول و مقررات ایمنی و مقاومت ساختمان در برابر زلزله را به دقت رعایت كنید. مقاوم بودن محل سكونت در برابر زلزله از مهمترین اصول آمادگی و پیشگیری خطرات ناشی از وقوع زلزله است. لذا به منظور پایدار بودن سرمایهگذاریتان موارد زیر توصیه میگردد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -