تبلیغات
صلح آوران - دلایل مصرف سیگار :
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

دلایل مصرف سیگار :

دوشنبه 10 خرداد 1389 03:52 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری

-  وجود حس تقلید و کنجکاوی درانسان ها

- رفع حس خود کم بینی وتمایل به خود نمائی

- عدم رشد شخصیت

-     کمبود فعالیت های تفریحی متناسب با سنین نوجوانی و جوانی

-     پذیرفته شدن درگروه و همنوا  شدن با هنجارهای آن

-     ضعیف النفس بودن وعدم خویشتنداری در برابر تعارفات دیگران

-      تبلیغات تجاری

-     فشارهای خانوادگی وداشتن رابطه ضعیف با والدین

-     ناراحتی عصبی و شخصی

-     تمایل به ساختن تصویری مشابه افراد محبوب اعم ازهنر پیشگان ، بعضی معلمان ، نزدیکان ، پزشکان سیگاری و ...

-      دردسترس بودن سیگار

-     محرومیت های اجتماعی واقتصادی ( فقر)

-     عدم آگاهی ازمضرات سیگار

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -