تبلیغات
صلح آوران - در مورد سیگار بیشتر بدانیم
تلاش برای صلحی پایدار و جهانی

در مورد سیگار بیشتر بدانیم

دوشنبه 10 خرداد 1389 03:51 ب.ظ

نویسنده : محمد پورعسکری

سالهاست که مصرف دخانیات درشکل های مختلف درشکل های مختلف دربین مردم ما بصورت یک عادت غلط رواج دارد . ازگذشته به علت کمبود اطلاعات علمی وعدم آگاهی مردم از زیا ن و ضررهای مواد دخانی  ، آن را مصرف می کرده اند ، اما امروزه دست آوردهای علم پزشکی ثابت کرده است که صدها ماده سمی و خطرناک با آثار آنتی  ژنی ، جهش زائی و سرطان زائی درتوتون وجود دارد که باعث تهدید جان افراد فراوانی می شود . ازاواسط قرن 20 فرآورده های دخانیات به تنهائی بیش از 60 میلیون نفر را درکشورهای توسعه یافته کشته است . درحال حاضر برآورد می شود که مصرف دخانیات سالانه 3 میلیون نفر ازمردم جهان را می کشد وبراساس روند فعلی ، این مرگ ها سالانه به 10 میلیون مرگ تا سال 2020 خواهد رسید که 70 درصد آن درکشورهای درحال توسعه رخ خواهد داد 0

طبق گزارش وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، سالانه 50 هزار نفر درایران براثر استعمال دخانیات جان خود را ازدست می دهند . روزانه بیش از 3 میلیارد و درسال هزار میلیارد ریال صرف هزینه مصر ف سیگار می شود و همچنین آمار حاکی از شیوع بالای مصرف سیگار در جامعه و به خصوص قشر جوان است .

ازمیان شایع ترین بیماریهای که با استعمال دخانیات درارتباط است می توان بیماری های دستگاه تنفس ، قلب وعروق ، دستگاه گوارش ، پوست ، توان جنسی ، مشکلات بارداری و سرطان ها را نام برد . به طوری که با شدت بخشیدن به تلاش هائی که می توان میزان قابل توجهی ازبیماریها را کاهش داد . بنابراین با افزایش آگاهی افراد جامعه درباره سیگار ، عوارض استعمال و روش های ترک آن باید درجهت کنترل و پیشگیری ازآن تلاش و این مشکل را مهار کنیم .

تاریخچه دخانیات درایران :

درمورد ورود  تنباکو به ایران سه روایت وجود دارد:

روایت اول : پرتغالی ها اولین اروپائی های استعمال کننده مواد دخانی بودندو احتمالا" هنگام تسلط برسواحل جنوبی ایران ، این گیاه را به ایران آوردند .

روایت دوم : ازآنجائی که ترکیه یک کشور نیمه اروپائی است و پیش از ایران مبتلا به دخانیات شده بود ، منشاء ورود این گیاه

 شاه عابس صفوی توسط انگلیسی ها به ایران وارد شد.

سیگا ر :

کلمه سیگار از واژه اسپانیائی سیگارو گرفته شده که به معنی در کاغذ پیچیدن است .

سیگار محصول برگ های گیاهی بنام توتون است . توتون دارای ترکیبات شیمیائی متعددی است .

هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتند از: 1- توتون 2- کاغذ و اسانس مواد نگهدارنده 3- چسب 4- فیلتر

دردود سیگار بیش از 4000 ماده شیمیائی مختلف وجود دارد که اکثرا" سمی و سرطان زا هستند . برخی ازآنها بشرح زیر میباشند:

نیکوتین منواکسید کربن تار(قطران )- گاز آمونیاک ارسنیک استون کادمیوم سیانید فرمالدئید نفتالین دوده یا قیر-

سیگار دروازه ورود افراد به اعتیاداست 0 نتایج پژوهش ها نشان می دهد که 75 درصد ازمعتادن ابتدا سیگار مصرف کرده اند0

درایران 15 درصد جمعیت کشور سیگار می کشند .

دوسوم افراد سیگاری در کشور ، اولین سیگار خود را درسنین جوانی ( 24-15 سال ) تجربه کرده اند0
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -